Ophaaldag ‘Natuur in de Wijk’ groot succes

Het was een drukte van belang tijdens de ophaaldag van nestkastjes en bijenhotelletjes.

Het project ‘Natuur in de Wijk’ en de Gemeente Waalwijk willen de leefomgeving van o.a. huismussen, gierzwaluwen, vleermuizen en wilde bijen verbeteren door deze dieren een veilige nestplaats te bieden.

Vele wijkbewoners steunen het project. Zij hebben massaal te kennen gegeven nestkastjes en bijenhotelletjes in hun tuin op te willen hangen.

Op 15 juni konden de verschillende nestkastjes voor mussen, zwaluwen en vleermuizen en de bijenhotelletjes opgehaald worden bij Kinderboerderij ’t Erf. Maar liefst 70 wijkbewoners hadden zich vooraf al aangemeld, maar tijdens de ophaaldag bleken nog heel wat meer mensen de natuur een handje te willen helpen. Eefje van Daesdonk en Fien Oost van projectbureau Orbis en Kamila Drozdowska van de gemeente Waalwijk hadden er hun handen vol aan. In totaal zijn er¬†meer dan 90(!)¬†kastjes en hotelletjes uitgegeven. De deelnemers aan het project kregen ook nog een zakje bloemzaad of een plantje mee naar huis.

Bij de start van het project is een zogenaamde nulmeting gedaan. Over ongeveer twee jaar worden nieuwe metingen verricht om te zien of het ophangen van de kastjes en het zaaien van bloemzaad een positief effect hebben gehad op de biodiversiteit in de wijk.